After Work Inter­na­tio­nal la Hemin­gway Lounge

Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 20 November 2023
quiz event
Monday, 11 December 2023
music event

Seria de eve­ni­men­te Feie­ra­bend Inter­na­tio­nal a fost dezvol­ta­tă pen­tru a faci­li­ta acce­sul la par­ti­ci­pa­re cul­tu­ra­lă și soci­a­lă pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii inter­națio­nali din Karl­sru­he, pe lân­gă acti­vi­tă­ți­le lor pro­fe­sio­na­le. Nucle­ul echi­pei acti­vea­ză Citiți mai mult

Ce este nou? Calen­da­rul de eve­ni­men­te din Karlsruhe

Sunday, 31 December 2023

Ce este nou?  Calen­da­rul de eve­ni­men­te din Karl­sru­he Calen­da­rul de eve­ni­men­te al ora­șu­lui Karl­sru­he ofe­ră o ima­gi­ne de ansam­blu a aproa­pe tot ceea ce se întâm­plă în Karl­sru­he. 📆 La eve­ni­men­te­le Citiți mai mult

Gră­di­na de Cră­ciun Karlsruhe

Thursday, 23 November 2023
17 bis 21:30
Sunday, 7 January 2024

Design unic de ilu­mi­nat în Zoo­lo­gis­cher Sta­d­tgar­ten Gră­di­na de Cră­ciun Karl­sru­he Iar­na aceas­ta nu va fi mohorâ­tă și întu­ne­ca­tă în Karl­sru­he. Gră­di­na de Cră­ciun adu­ce lumi­nă în ano­tim­pul întu­ne­cat și Citiți mai mult

Yoga din ianu­a­rie 2024 la ibz

Thursday, 11 January 2024
18.00 - 20.00

De Sezer Katil­mis Yoga din ianu­a­rie 2024 la ibz De la 11. Ianu­a­rie 2024 Joi 18.00 — 19.00 ore / 1. oră de curs 19.00 — 20.00 ore / 2. oră de curs Preț Citiți mai mult

Tea­tru mul­ti­lingv cu supra­ti­tra­re — PINOCCHIO

Sunday, 3 December 2023
16:00
Sunday, 17 December 2023
14:00
Sunday, 17 December 2023
17:00
Thursday, 28 December 2023
17:00
Friday, 29 December 2023
14:00
Friday, 29 December 2023
17:00
Sunday, 7 January 2024
14:00
Sunday, 7 January 2024
17:00

Tea­tru mul­ti­lingv cu supra­ti­tra­re — PINOCCHIO De la 6 ani Dura­ta: 1h 15, fără pau­ză Pie­sa noas­tră de fami­lie Pinoc­chio înce­pe cu nume­roa­se repre­zen­ta­ții de wee­kend și de vacan­ță în decem­brie la Citiți mai mult