Aju­tor pen­tru locuință

Per­soa­ne­le cu veni­turi mici pot soli­ci­ta aju­tor pen­tru locu­in­ță (Wohn­geld). Aici este vor­ba des­pre un supli­ment pen­tru chi­rie.

Vă rugăm să faceți o pro­gra­ma­re:
Tel.: +49 (0)721 133‑6470

Unde? Lie­gen­schaft­samt
Wohn­geld
Lamm­stra­ße 7a,
Ratha­us­pa­s­sa­ge
76133 Karl­sru­he

Ce acte să adu­ceţi cu Dvs.?

  • paşa­por­tul sau actul de iden­ti­ta­te (bule­ti­nul)
  • dova­da veni­tu­ri­lor tutu­ror mem­bri­lor gospodăriei
  • dova­da chi­ri­ei (con­trac­tul de închiriere)

Ce pri­miți?

  • Apro­ba­rea aju­to­ru­lui pen­tru locu­in­ță (Wohn­gel­d­bewi­l­li­gu­ng) / res­pin­ge­rea aju­to­ru­lui pen­tru locu­in­ță (Wohn­gel­da­bleh­nung)