Vizi­te­le la medic

Dacă vă îmbol­nă­viți, mer­geți mai întâi la un medic gene­ra­list, numit une­ori și medic de fami­lie (Hau­sar­zt). Cu copi­ii puteți mer­ge la un medic spe­cia­list pen­tru copii și tineri, un pedia­tru (Kin­de­rar­zt). Găsiți adre­se­le medi­ci­lor în car­tea de tele­fon sau pe inter­net. Prin lin­kul ală­tu­rat aflați care medici din zona Dvs. vor­besc dife­ri­te lim­bi stră­i­ne: https://arztsuche.kbv.de/

În cazul unui tra­ta­ment de spe­cia­li­ta­te vă puteți adre­sa unui medic spe­cia­list din cadrul unui cabi­net sau al unui spi­tal. Medi­cul Dvs. de fami­lie vă tri­mi­te la un medic spe­cia­list (Fachar­zt). În anu­mi­te cazuri puteţi mer­ge direct la un medic spe­cia­list, în alte cazuri medi­cul spe­cia­list soli­ci­tă o tri­mi­te­re de la medi­cu­lui de familie.

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.