Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/2)

Cur­suri de ger­ma­nă de vară pen­tru ado­les­cenți și tineri adulți

Monday, 15 July 2024
bis
Friday, 23 August 2024

Pen­tru ado­les­cenți și tineri adulți

Cur­suri de ger­ma­nă de vară cu exa­me­ne fina­le cer­ti­fi­ca­te B1 sau mai sus — este abso­lut uimitor!

👉🏽 Înre­gis­trați-vă acum!

Cine poa­te participa?
Ado­les­cenți și tineri adulți (cu vâr­ste de pes­te 15 ani) care au cunoș­tin­țe bune de lim­ba ger­ma­nă la nive­lul A2 sau mai mare.

Dura­ta cursului
150 de uni­tăți de pre­da­re în tim­pul vacan­ței de vară.

Date­le cursului
15 iulie — 23 august 2024
Ore­le de curs în func­ție de pro­gra­mul cursului
De luni până vineri de la 8:30 la 12:45 sau de la 13:00 la 17:15

Taxe de curs
Gra­tu­it. Pre­zen­ța regu­la­tă este necesară

Test
telc Ger­ma­nă (A2-B1) în săp­tămâ­na 26–30 august
(data exac­tă va fi anun­ța­tă pe 15 iulie)

Se va efec­tua un test de pla­sa­ment. Apoi veți fi pla­sat într-un curs

📥 Des­căr­cați pli­an­tul

Grupul țintă: adolescenți, adulți
Acest eveniment este gratuit
Tea Sha­ma­ta­va — (Avai­la­bi­li­ty from 1 pm)
Inter­na­tio­na­ler Bund Karlsruhe
Sche­ffels­tra­ße 13, 76135 Karl­sru­he

Organizator