Întâl­ni­re cu părin­ții “Eltern­tre­ff Bärenstark”

Wednesday, 10 January 2024
Wednesday, 8 May 2024

Întâl­ni­re cu părin­ții “Eltern­tre­ff Bären­stark” Sta­bi­li­rea de con­tac­te cu alți părinți și alți copii într‑o atmosfe­ră fami­li­a­ră Vizi­tați cafe­nea­ua noas­tră pen­tru părinți “Bären­stark”: aici puteți intra în con­tact cu alți Citiți mai mult

Mati­neu de femei pen­tru Ziua Inter­națio­na­lă a Feme­ii 2024

Sunday, 10 March 2024
11:00 - 14:00

Mati­neu de femei pen­tru Ziua Inter­națio­na­lă a Feme­ii 2024 “Mai mult decât suma păr­ți­lor sale” este mot­­to-ul mati­ne­u­lui femi­nin din acest an. Ega­li­ta­tea de drep­turi este cons­fin­ți­tă în Con­sti­tu­ția ger­ma­nă de 75 Citiți mai mult

Ce este nou? Calen­da­rul de eve­ni­men­te din Karlsruhe

Tuesday, 31 December 2024

Ce este nou?  Calen­da­rul de eve­ni­men­te din Karl­sru­he Calen­da­rul de eve­ni­men­te al ora­șu­lui Karl­sru­he ofe­ră o ima­gi­ne de ansam­blu a aproa­pe tot ceea ce se întâm­plă în Karl­sru­he. 📆 La eve­ni­men­te­le Citiți mai mult

Întâl­ni­re soci­a­lă prin înot

Thursday, 29 February 2024
Thursday, 7 March 2024
Thursday, 14 March 2024
Thursday, 21 March 2024
Thursday, 28 March 2024

Întâl­ni­re soci­a­lă prin înot În fie­ca­re joi din febru­a­rie și mar­tie, ora­șul Karl­sru­he vă ofe­ră eve­ni­men­tul Întâl­ni­re soci­a­lă prin sport — înot. TIMES : Copii și ado­les­cenți sub 18 ani de Citiți mai mult

Fes­ti­va­lul drep­tu­ri­lor copi­lu­lui 2024

Sunday, 17 March 2024
14:00 - 18:00

Fes­ti­va­lul drep­tu­ri­lor copi­lu­lui 2024 “Drep­tul copi­i­lor de a fi copii” este mot­­to-ul celei de‑a 17‑a edi­ții a Kin­der­Re­ch­te­Fest. Între ore­le 14.00 și 18.00, TOLLHAUS se va trans­for­ma într‑o pia­ță colo­ra­tă pen­tru Citiți mai mult