Înre­gis­tra­rea la o casă de asi­gu­rări de sănă­ta­te (Kran­ken­ka­s­se)

Fie­ca­re per­soa­nă tre­bu­ie să deți­nă asi­gu­ra­re de sănă­ta­te în Ger­ma­nia. Exis­tă mul­te case de asi­gu­rări de sănă­ta­te în Ger­ma­nia. Puteți ale­ge sin­guri la care casă de asi­gu­rări de sănă­ta­te doriți să vă înregistrați.

Sfat:

  • Dacă aveți un loc de mun­că sau dacă pri­miți bene­fi­cii soci­a­le, vă poa­te înre­gis­tra la casa de asi­gu­rări de sănă­ta­te și anga­ja­to­rul sau agen­ția de muncă.

O lis­tă a case­lor de sănă­ta­te de stat găsiți aici: www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/

  • Soțul sau soția și copi­ii pot fi asi­gu­rați gra­tu­it la ace­eași casă de asi­gu­rări de sănă­ta­te prin asi­gu­ra­rea de familie.
Şti­a­ţi că: Per­soa­ne­le care sunt func­țio­nari publici, care câști­gă deo­se­bit de mult sau care lucrea­ză pe cont pro­priu se pot înscrie în Ger­ma­nia la o asi­gu­ra­re de sănă­ta­te privată.

Veți pri­mi un card de asi­gu­rări de sănă­ta­te (Kran­ken­ver­si­cher­ten­kar­te), pe care tre­bu­ie să îl adu­ceți cu dvs. la vizi­ta la medic.

Şti­a­ţi că: Per­soa­ne­le care sunt func­țio­nari publici, care câști­gă deo­se­bit de mult sau care lucrea­ză pe cont pro­priu se pot înscrie în Ger­ma­nia la o asi­gu­ra­re de sănă­ta­te privată.