Ate­li­er de pic­tu­ră “Ames­te­când culori pen­tru pace”

Saturday, 1 April 2023
15:00 - 18:00 Uhr

Ate­li­er de pic­tu­ră “Ames­te­când culori pen­tru pace” Copii din 4 țări dife­ri­te (Româ­nia, Repu­bli­ca Mol­do­va, Rusia, Ucrai­na) se vor întâl­ni pen­tru a pic­ta. Eve­ni­men­tul va avea loc în data de 01.04.2023, între Citiți mai mult

Ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei: Cari­ca­turi poli­ti­ce din Gambia

Friday, 31 March 2023
Monday, 15 May 2023

Cari­ca­turi poli­ti­ce din Gam­bia Artis­ta Aba T. Hyda­ra, năs­cu­tă în 1975, locu­ieș­te în Bar­ra, pe malul nor­dic al râu­lui Gam­bia. Dese­ne­le și cari­ca­tu­ri­le sale poli­ti­ce abor­dea­ză cri­me­le și tor­tu­ri­le îngro­zi­toa­re Citiți mai mult