Donea­ză

Ne bucu­răm foar­te mult dacă ne spri­ji­niți acti­vi­ta­tea printr‑o dona­ție. În limi­ta a 200 de euro, bonul de trans­fer este recu­nos­cut ca chi­tan­ță de către biro­ul fis­cal. În plus, vă vom tri­mi­te cu plă­ce­re o chi­tan­ță de dona­ție, dacă inclu­deți adre­sa dvs. în momen­tul transferului.

Casa de Eco­no­mii Karl­sru­he
IBAN: DE54 6605 0101 0010 0940 84
BIC: KARSDE66XXX
Ken­nwort AniKA