Inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă — ce este?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Sonn­ta­gs­ca­fé Inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă — ce este? În cadrul pre­le­ge­rii, vom face mai întâi o scur­tă călă­to­rie prin isto­ria inte­li­gen­ței arti­fi­ci­a­le — de la înce­pu­tu­ri­le sale până la pro­gre­se­le din pre­zent — Citiți mai mult

Cur­suri de ger­ma­nă de vară pen­tru ado­les­cenți și tineri adulți

Monday, 15 July 2024
Friday, 23 August 2024

Pen­tru ado­les­cenți și tineri adulți Cur­suri de ger­ma­nă de vară cu exa­me­ne fina­le cer­ti­fi­ca­te B1 sau mai sus — este abso­lut uimi­tor! 👉🏽 Înre­­gis­­trați-vă acum! Cine poa­te par­ti­ci­pa? Ado­les­cenți și Citiți mai mult