Açık Öğren­me Atöl­ye­si: Oku­ma ve Yaz­ma Toplantısı

Wednesday, 6 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 13 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 20 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 27 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 4 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 11 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 18 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 25 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 8 November 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 15 November 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 22 November 2023
17:00 - 18:00

Açık Öğren­me Atöl­ye­si: Oku­ma ve Yaz­ma Top­lan­tı­sı vhs Karls­ru­he­’­de Hece­ler — keli­me­ler — cüm­le­ler Oku­ma ve yaz­ma pra­ti­ği yapı­yo­ruz, hata­la­rı­mı­zı düzelt­me­yi öğre­ni­yo­ruz. Ayrı­ca metin­ler üre­ti­yor ve bizi hare­ke­te geçi­ren şey­le­ri daha faz­la okuyun