Radi­oni­ca otvo­re­nog uče­nja: Sas­ta­nak čita­nja i pisanja

Wednesday, 6 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 13 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 20 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 27 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 4 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 11 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 18 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 25 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 8 November 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 15 November 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 22 November 2023
17:00 - 18:00

Radi­oni­ca otvo­re­nog uče­nja: Sas­ta­nak čita­nja i pisa­nja u vhs Kar­l­sru­he Slo­go­vi – rije­či – reče­ni­ce Vjež­ba­mo čita­nje i pisa­nje, uči­mo isprav­lja­ti svo­je pogre­ške. Smiš­lja­mo i tek­s­to­ve i zapi­su­je­mo što nas vidi više