Came­ră în cămine

Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he  Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he vă poa­te aju­ta să găsiți o came­ră într-unul din­tre cele 20 de cămi­ne comu­ne din Karl­sru­he și din împre­ju­ri­mi. Flyer de descărcat

Cău­ta­re apar­ta­men­te în ziare

Exis­tă mai mul­te zia­re gra­tu­i­te cu ofer­te de locu­in­țe, de ex. Dumi­ni­ca — der Sonn­tag Euca­lipt — Euka­lyp­tus Curi­er – der Kuri­er Revis­ta săp­tămâ­na­lă – Wochen­blatt  sau în BNN (Badis­che Neu­es­te Citiți mai mult

Cău­ta­re onli­ne de apartamente

Cău­ta­re onli­ne de apar­ta­men­te Exis­tă o mul­ți­me de por­ta­luri onli­ne de cău­ta­re de locu­in­țe. Aici sunt cate­va exem­ple: 👉ImmoScout24 👉Immo­bi­lo 👉Kle­i­nanzei­genKarl­sru­he 👉mei­ne­sta­dt.de 👉Quo­ka.de 👉WG-Gesu­cht.de 👉Woh­nun­gs­bo­ur­se 👉Woh­nung24 👉Immowelt

Coo­pe­ra­ti­ve de locu­in­țe în Karlsruhe

Coo­pe­ra­ti­ve de locu­in­țe în Karl­sru­he Coo­pe­ra­ti­ve­le de locu­in­țe își pro­pun să ofe­re mem­bri­lor lor locu­in­țe la pre­țuri acce­si­bi­le. Mem­brii devin mem­bri prin cum­pă­ra­rea de acțiuni în coo­pe­ra­ti­vă. Dura­ta cali­tă­ții de Citiți mai mult

Înre­gis­tra­rea reșe­din­ței în Karlsruhe

Înre­gis­tra­rea reșe­din­ței în Karl­sru­he Ori­ci­ne se mută într-un apar­ta­ment din Karl­sru­he tre­bu­ie să se înre­gis­tre­ze. Înre­gis­tra­rea tre­bu­ie să aibă loc în ter­men de două săp­tămâni de la muta­re. Excep­ții Nu Citiți mai mult

Rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re și pier­de­rea locuinței

Luni
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Marți
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Miercuri
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Joi
08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Vineri
08:00 - 12:00

Rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re și pier­de­rea locu­in­ței Ce sa fac? Aici veți găsi infor­ma­ții impor­tan­te cu pri­vi­re la urmă­toa­re­le subiec­te: Noti­fi­ca­rea de rezi­li­e­re a con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re Pro­ce­duri de eva­cu­a­re Pier­de­rea Citiți mai mult