Oferte

Oferte

Coo­pe­ra­ti­ve de locuințe

Coo­pe­ra­ti­ve­le de locu­in­țe își pro­pun să ofe­re mem­bri­lor lor locu­in­țe la pre­țuri acce­si­bi­le. Cei inte­re­sați devin mem­bri prin cum­pă­ra­rea de acțiuni în coo­pe­ra­ti­vă. Dura­ta cali­tă­ții de mem­bru poa­te fi un fac­tor deci­siv în repar­ti­za­rea locuințelor.

O lis­tă a coo­pe­ra­ti­ve­lor de con­struc­ții din Karl­sru­he poa­te fi găsi­tă aici:
https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/wohnungswesen/wohnungsunternehmen.de

 

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.