Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

ZKM cu un tur ghi­dat în lim­ba germană

Friday, 23 February 2024
16:00

În cadrul pro­iec­tu­lui “Bine ați venit la Karlsruhe”

ZKM cu un tur ghi­dat în lim­ba germană

📌 Punct de întâl­ni­re: 15:45 pm
📧 Înscri­e­rea este obli­ga­to­rie la: willkommen@ibz-karlsruhe.de

Pro­iec­tul este spri­ji­nit finan­ci­ar de către Biro­ul pen­tru Inte­gra­re al ora­șu­lui Karlsruhe.

Pro­iec­tul “Wel­co­me Café” ofe­ră infor­ma­ții ini­ția­le și orien­ta­re pen­tru imi­granți dintr‑o sin­gu­ră sur­să. Dorim să vă aju­tăm să vă sim­țiți bine­ve­niți în Karl­sru­he prin spri­jin, rețe­le și sfaturi.

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Nico­le Blaffert
ZKM Muse­um Infotheke
Loren­zs­tra­ße 19, 76135 Karl­sru­he

Organizator