Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

ZKM uz vod­stvo na nje­mač­kom jeziku

Friday, 23 February 2024
16:00

U sklo­pu pro­jek­ta “Dobro­doš­li u Karlsruhe”

ZKM uz vod­stvo na nje­mač­kom jeziku

📌 Mjes­to okup­lja­nja: 15:45 sati
📧 Potreb­na je regis­tra­ci­ja na: willkommen@ibz-karlsruhe.de

Pro­jekt finan­cij­ski podu­pi­re Ured za inte­gra­ci­ju gra­da Karlsruhea.

Pro­jekt “Wel­co­me Café” nudi počet­ne infor­ma­ci­je i ori­jen­ta­ci­ju za use­lje­ni­ke iz jed­nog izvo­ra. Želi­mo vam pomo­ći da se osje­ća­te dobro­doš­li u Kar­l­sru­he kroz podr­šku, umre­ža­va­nje i savjete.

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan
Nico­le Blaffert
ZKM Muse­um Infotheke
Loren­z­s­traße 19, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator