Evenimente
Evenimente

Semi­na­re gra­tu­i­te pen­tru pre­gă­ti­rea pen­tru un târg de joburi

Friday, 23 August 2024
Termenul limită de înregistrare
Monday, 9 September 2024
Modul 1
Monday, 16 September 2024
Modul 2
Monday, 23 September 2024
Modul 3

Pre­gă­teș­te-te pen­tru un târg de joburi cu semi­na­rii gratuite!

Biro­ul dis­tric­tu­al de inte­gra­re din cadrul biro­u­lui dis­tric­tu­al din Karl­sru­he ofe­ră feme­i­lor imi­gran­te 3 semi­na­rii gra­tu­i­te pen­tru a se pre­găti pen­tru un târg de locuri de muncă.
📌
Înre­gis­tra­rea
este 23 august.

La târ­gul de locuri de mun­că 📆 din 28 octom­brie de la Bru­ch­sal, feme­i­le imi­gran­te vor avea oca­zia de a se întâl­ni cu poten­ți­ali anga­ja­tori și de a face networ­king cu aceștia.

Pro­gram
09.09.2024 / 12:00 — 14:00 h
Modu­lul 1: Cre­a­rea unui CV pro­fe­sio­nal pen­tru târ­gul de joburi

16.09.2024 / 12:00 — 14:00 h
Modu­lul 2: Pre­gă­ti­rea pre­zen­tă­rii pen­tru femei la târg

23.09.2024 / 12:00 — 14:00 h
Modu­lul 3: For­ma­re în teh­nici de inter­viu pen­tru femei la târg

Grupul țintă: femei (femei imigrante)
Acest eveniment este gratuit

Organizator