Etkinlikler
Etkinlikler

İş fuarı­na hazır­lan­mak için ücret­siz seminerler

Friday, 23 August 2024
Son kayıt tarihi
Monday, 9 September 2024
Modül 1
Monday, 16 September 2024
Modül 2
Monday, 23 September 2024
Modül 3

Ücret­siz semi­ner­ler­le iş fuarı­na hazır olun!

Karls­ru­he Böl­ge Ofi­si­’­nin Böl­ge Enteg­ras­yon Ofi­si, göç­men kadın­la­ra iş fuarı­na hazır­lan­ma­la­rı için 3 ücret­siz semi­ner sunuyor.
📌
Kayıt
son baş­vu­ru tari­hi 23 Ağus­tos’tur.

Bruch­sa­l­’­da 28 Eki­m­’­de düzen­le­necek iş fuarın­da göç­men kadın­lar potan­si­yel işve­ren­ler­le tanış­ma ve onlar­la ağ kur­ma fır­sa­tı bulacak.

Prog­ram
09.09.2024 / 12:00 — 14:00 saat­le­ri arasında
Modül 1: İş fuarı için pro­fes­yo­nel bir CV oluşturma

16.09.2024 / 12:00 — 14:00 saat­le­ri arasında
Modül 2: Fuar­da kadın­la­ra yöne­lik sunum için hazırlık

23.09.2024 / 12:00 — 14:00 saat­le­ri arasında
Modül 3: Fuar­da kadın­la­ra yöne­lik müla­kat tek­nik­le­ri eğitimi

Hedef kitlesi: kadınlar (göçmen kadınlar)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör