Oferte

Oferte

Over­Dri­ve

Miercuri 10:00 - 11:00

Bibli­o­te­ca Inter­națio­na­lă Online

Over­Dri­ve este un ser­vi­ciu gra­tu­it ofe­rit de bibli­o­te­ca ora­șu­lui dvs. care vă per­mi­te să împru­mu­tați con­ți­nut digi­tal (cum ar fi cărți elec­tro­ni­ce și cărți audio) ori­când și oriunde.

Tot ce aveți nevo­ie pen­tru a acce­sa con­ți­nut digi­tal gra­tu­it din bibli­o­te­că sau școa­lă este un card de bibli­o­te­că sau un act de stu­dent și acces Wi-Fi/In­ter­net.

Pro­gra­mul de lucru al citi­to­ru­lui de cărți elec­tro­ni­ce mier­curi, 10–11

Flyer de des­căr­cat

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.