Hizmetler

Hizmetler

Aşı­rı Sürme

Çarşamba 10:00 - 11:00

Ulus­la­ra­ra­sı Çev­ri­mi­çi Kütüphane

OverD­ri­ve, şehir kütüp­ha­ne­niz tara­fın­dan sunu­lan ve diji­tal içe­ri­ği (e‑kitaplar ve ses­li kitap­lar gibi) iste­di­ği­niz zaman, iste­di­ği­niz yer­de ödünç alma­nı­za ola­nak tanı­yan ücret­siz bir hizmettir.

Kütüp­ha­ne­niz­den veya oku­lu­nuz­dan ücret­siz diji­tal içe­ri­ğe eriş­mek için ihti­ya­cı­nız olan tek şey bir kütüp­ha­ne kar­tı veya öğren­ci kim­li­ği ve Wi-Fi/İ­nt­ern­et erişimidir.

E‑Kitap Oku­yu­cu Ofis Saat­le­ri Çar­şam­ba 10–11

İnd­irm­ek için el ilanı

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.