Oferte

Oferte

Seri de gătit în comun

pen­tru refu­gi­ați și oameni de acasă

Sun­tem Comu­ni­ta­tea Über den Tel­ler­rand Karl­sru­he, unul din­tre cei pes­te 30 de mul­ti­pli­ca­tori ofi­ci­ali ai Über den Tel­ler­rand eV. Împre­u­nă sus­ți­nem un con­cept de inte­gra­re multi-pre­mi­at cu o orga­ni­za­ție umbre­lă din Ber­lin. Sco­pul nos­tru este să per­mi­tem întâl­niri de la egal la egal între refu­gi­ați și cei care sunt de aici. În Karl­sru­he rea­li­zăm aceas­tă idee orga­ni­zând seri de gătit în comun. Este întot­dea­u­na plă­cut să vezi cum se for­mea­ză noi pri­e­te­nii, cum oame­nii râd, dansea­ză și, bine­în­țe­les, mănân­că împre­u­nă. Bucă­tă­ria noas­tră este influ­en­ța­tă de cele mai diver­se țări ale lumii. Pe lân­gă gătit, ne bucu­răm și de dru­me­ții, sport, pic­ni­curi și, din acest an, gră­di­nă­rit în „Über-den-Tel­ler­rand-Beet” al nostru.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Über den Tellerrand
Über den Tel­ler­rand Com­mu­ni­ty Karlsruhe
Roß­ba­chs­tra­ße 6, 10829 Ber­lin-Schö­ne­berg

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.