Oferte

Oferte

Pro­iec­tul Nașa

Joi 15:30 - 17:30

pen­tru femei

Acest pro­iect adu­ce împre­u­nă o feme­ie ori­gi­na­ră și o feme­ie imi­gran­tă cu sco­pul de a învă­ța una de la cealaltă.
Exis­tă, de ase­me­nea, întâl­niri regu­la­te de grup în care sunt explo­ra­te alte culturi.
Feme­i­le inte­re­sa­te pot con­tac­ta coordonatorul.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Andrea Ben­gert
Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­gs­zen­trum Karl­sru­he e.V.
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.