Hizmetler

Hizmetler

vaf­tiz anne­si projesi

Perşembe 15:30 - 17:30

Kadın­lar için

Bu pro­je, bir­bi­rin­den bir şey­ler öğren­mek ama­cıy­la yer­li bir kadın­la göç­men bir kadı­nı bir ara­ya getiriyor.
Diğer kül­tür­le­rin keş­fe­dil­di­ği düzen­li grup top­lan­tı­la­rı da vardır.
İlg­il­en­en bayan­lar koor­di­na­tör ile ile­ti­şi­me geçebilirler.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
And­rea Bengert
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum Karls­ru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.