Ponude

Ponude

Patin­nen­Pro­jekt (Pro­jekt kume)

Četvrtak 15:30 - 17:30

Za novo­do­se­lje­ne i lokal­ne žene

Pro­jekt kume podr­ža­va part­ner­stvo izme­đu novo­do­se­lje­nih i lokal­nih žena. U tan­de­mu i na grup­nim sas­tan­ci­ma koji se redo­vi­to nude, pos­to­ji pri­li­ka da se među­sob­no upoz­na dru­ga­či­ji način života.

Mjes­to: ibz

Vod­stvo: Andrea Bengert

Rad­no vri­je­me: čet­vrt­kom od 15.30 do 17.30 sati

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Andrea Ben­gert
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nun­g­szen­trum Kar­l­sru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.