Sos­yal konutlar

Alman­ya­’­da geli­ri az olan insan­lar sos­yal konut (Sozi­al­woh­nung) deni­len konut­la­rı kira­la­ya­bi­lir­ler. Bir sos­yal konu­tun kira­lan­ma­sı için sos­yal konut kira­la­ma hak bel­ge­si (Wohn­be­rech­ti­gungssc­he­in) gerekmektedir.

Ran­de­vu almak için lüt­fen tele­fon edin
Tel.: +49 (0)721 133‑6427

Nere­de?
Liegensc­haft­samt
Lammst­ra­ße 7a, Rat­ha­us­pas­sa­ge
76133 Karls­ru­he


Yanım­da neler getirmeliyim?

  • Pasa­port veya kimlik
  • AB üye­si olma­yan ülke vatan­da­şı olan yeni göç eden­ler için otur­ma izni
  • Gelir bel­ge­le­ri (yani maaş veya sos­yal hiz­met hakkında)
  • Gün­cel kira sözleşmesi

Size ne verilecek?

  • Sos­yal konut kira­la­ma hak bel­ge­si (Lüt­fen muha­fa­za ediniz)

Ofis saat­le­ri

Tele­fon­la ran­de­vu alı­na­rak geli­nir
Tele­fon: 0721 133‑6427