Mülteci/göçmen sta­tü­sün­de­ki aday öğren­ci­ler için danış­man­lık ofisi

Thursday, 2 March 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 13 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 4 May 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 1 June 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 July 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 September 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 5 October 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 2 November 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 December 2023
14:00 - 16:00

Mülteci/göçmen sta­tü­sün­de­ki aday öğren­ci­ler için danış­man­lık ofi­si Alman­ya­’­da eği­tim almak­la ilgi­le­ni­yor musu­nuz? Danış­ma saat­le­ri­miz­de soru­la­rı­nı­zı yanıt­lı­yo­ruz. Lüt­fen ran­de­vu için bel­ge­le­ri­ni­zi hazır bulun­dur­du­ğu­nuz­dan emin olun (dil, okul ve üni­ver­si­te ser­ti­fi­ka­la­rı, otur­ma izni). Her Per­şem­be, daha faz­la okuyun