Yurt dışın­dan gelen vasıf­lı işçi­ler için hız­lı buluşma

Wednesday, 10 July 2024
16:00 - 18:00

Yurt dışın­dan gelen vasıf­lı işçi­ler için hız­lı buluş­ma İşg­ücü açı­ğı göz önü­ne alın­dı­ğın­da, şir­ket­ler boş pozis­yon­la­rı dol­dur­mak­ta gide­rek daha faz­la zor­la­nı­yor. Karls­ru­he Sana­yi ve Tica­ret Oda­sı tara­fın­dan yapı­lan son eko­no­mi daha faz­la okuyun