Yeni vatan­daş­la­ra selam

Karls­ru­he Bele­di­ye Baş­ka­nı video mesa­jın­da yeni vatan­daş­la­rı karşılıyor.

Welcome to Karlsruhe