Bağış Yapın

Çalış­ma­la­rı­mı­zı bir bağış­la des­tek­ler­se­niz çok mem­nun olu­ruz. 200 €‘ya kadar trans­fer mak­bu­zu ver­gi daire­si tara­fın­dan mak­buz ola­rak kabul edi­lir. Bunun öte­sin­de, hava­le­ye adre­si­ni­zi ekle­me­niz halin­de size mem­nu­ni­yet­le bir bağış mak­bu­zu göndereceğiz.

Spar­kas­se Karls­ru­he
IBAN: DE54 6605 0101 0010 0940 84
BIC: KARSDE66XXX
Ken­n­wort AniKA