Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/2)

Genç­ler ve Genç Yetiş­kin­ler için Yaz Alman­ca Kursları

Monday, 15 July 2024
bis
Friday, 23 August 2024

Genç­ler ve genç yetiş­kin­ler için

Ser­ti­fi­ka­lı final sınav­la­rı B1 veya üze­ri olan Yaz Alman­ca Kurs­la­rı — bu kesin­lik­le harika!

👉🏽 Şim­di kaydolun!

Kim­ler katılabilir?
A2 veya daha yük­sek dil sevi­ye­sin­de iyi Alman­ca bil­gi­si­ne sahip genç­ler ve genç yetiş­kin­ler (15 yaş ve üzeri).

Kurs süre­si
Yaz tati­li boyun­ca 150 öğre­tim birimi.

Kurs tarih­le­ri
15 Tem­muz — 23 Ağus­tos 2024
Ders prog­ra­mı­na bağ­lı ola­rak ders saatleri
Pazar­te­si — Cuma 8:30 — 12:45 veya 13:00 — 17:15

Kurs ücret­le­ri
Ücret­siz. Düzen­li katı­lım gerekli

Test
telc Alman­ca (A2-B1) 26 Ağus­tos — 30 Ağus­tos haftasında
(kesin tarih 15 Tem­mu­z­’­da açıklanacaktır)

Bir yer­leş­tir­me tes­ti yapı­la­cak­tır. Daha son­ra bir kur­sa yerleştirileceksiniz

📥 Bro­şü­rü indi­rin

Hedef kitlesi: gençler, yetişkinler
Bu davet ücretsizdir
Tea Sha­ma­ta­va — (Ava­ila­bi­lity from 1 pm)
Inter­na­ti­ona­ler Bund Karlsruhe
Schef­felst­ra­ße 13, 76135 Karls­ru­he

Organizatör