Kira yar­dı­mı

Geli­ri az olan insan­lar kira yar­dı­mı­na (Wohn­geld) baş­vu­ra­bi­lir­ler. Bu yar­dım, kira bede­li için bir kat­kı payıdır.

Ran­de­vu almak için lüt­fen tele­fon edin
Tel.: +49 (0)721 133‑6470

Nere­de?

Liegensc­haft­samt
Wohn­geld
Lammst­ra­ße 7a,
Rat­ha­us­pas­sa­ge
76133 Karls­ru­he
2. kat

Yanım­da neler getirmeliyim?

  • Pasa­port veya kimlik
  • Aynı konut için­de yaşa­yan bütün birey­le­rin gelir belgeleri
  • Kira bel­ge­si (kira sözleşmesi)

Size ne verilecek?

  • Kira yar­dı­mı tah­sis belgesi/ Kira yar­dı­mı red bel­ge­si
    (Lüt­fen muha­fa­za ediniz)

Ofis saat­le­ri

Tele­fon­la ran­de­vu alı­na­rak geli­nir
Tele­fon: 0721 133‑6470