Kün­ye

Bil­gi: Bu say­fa “Imp­res­sum“un çevi­ri­si­dir ve yal­nız­ca ori­ji­nal sürüm­de, yani Alman­ca­’­da bağlayıcıdır.

Mez­hep 5 Alman Tele­tıp Yasa­sı (TMG) uya­rın­ca bilgi

ibz Karls­ru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12 d
76133 Karls­ru­he

Tem­sil etti­ği:
Bar­ba­ra Mehnert

Ile­ti­şim

Tele­fon: +49 721 89333710
Tele­fax: +49 721 89333719
E‑posta: info@ibz-karlsruhe.de

Edi­tor­yal­den sorum­lu kişi

Eva Geer­ken
Kaise­ral­lee 12 d
76133 Karls­ru­he

EU dis­pu­te resolution

The Euro­pe­an Com­mis­si­on pro­vi­des a plat­form for onli­ne dis­pu­te reso­lu­ti­on (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
E‑posta adre­si­mi­zi yuka­rı­da site bil­di­ri­min­de bulabilirsiniz.

Tüke­ti­ci hakem heye­ti önün­de uyuş­maz­lık çözü­mü işlemleri

We are not wil­ling or obli­ged to par­ti­ci­pa­te in dis­pu­te reso­lu­ti­Bir tüke­ti­ci hakem heye­ti­nin önün­de­ki uyuş­maz­lık çözü­mü işlem­le­ri­ne katıl­ma­ya istek­li veya yüküm­lü değiliz.