Mes­lek dip­lo­ma­sı­nın tanınması

Yurt­dı­şın­da bir okul, mes­lek eği­ti­mi veya üni­ver­si­te öğre­ni­mi tamam­la­dı­nız mı? Böy­le durum­lar­da dip­lo­ma­nız Alman­ya­’­da ince­le­nir ve tanınabilir.

Eği­tim gör­dü­ğü­nüz mes­lek­te dip­lo­ma­nı­zın tanın­ma­sı­nın gerek­li olup olma­dı­ğı­nı inter­net­te www.anerkennung-in-deutschland.de adre­sin­den öğrenebilirsiniz.

Dip­lo­ma tanıt­ma, iş ara­ma, ülke­ye giriş yap­ma, ülke­de ika­met etme ve de Alman­ca öğren­mek­le ilgi­li soru­la­rı­nı­zı tele­fon­la ara­ya­rak Alman­ca ve İng­il­izce ola­rak sora­bi­lir­si­niz. Ser­vis hat­tı­mı­za Pazar­te­si — Cuma saat 8 — 16 ara­sı +49 30 1815–1111 üze­rin­den ulaşılabilir.

Yaban­cı okul ve mes­lek dip­lo­ma­la­rı­nın tanın­ma­sıy­la ilgi­li soru­la­rı­nız­da IQ ağı­na (IQ-Net­z­werk) danışabilirsiniz.

Ile­ti­şim
Ran­de­vu alın
https://www.iq-webapp.de/anmeldung-bw
Tele­fon­la ran­de­vu alı­na­rak geli­nir Tel. 0621 / 43 77 31 13 E‑posta: anerkennung@ikubiz.de

IQ-Net­work at the Arbe­it­sa­gen­tur Karls­ru­he-Ras­tatt
Arbe­it­sa­gen­tur Karls­ru­he-Ras­tatt, Beruf­sin­for­ma­ti­ons­zent­rum (BiZ)
Bra­u­erstr. 10
76135 Karls­ru­he
Inter­net: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/karlsruhe-rastatt/anerkennungsberatung

IQ-Net­work at the IBZ
Kaise­ral­lee 12d
76133 Karls­ru­he
Inter­net: https://www.anika-net.de/tr/event/yabanci-mesleki-yeterliliklerin-taninmasi/