HİNDİSTAN YAZ GÜNLERİ Karls­ru­he 2024

Friday, 19 July 2024
16:30 Uhr - 22:00 Uhr
Saturday, 20 July 2024
12:00 Uhr - 22:00 Uhr
Sunday, 21 July 2024
09:00 Uhr - 22:00 Uhr

Giri­şin ücret­siz oldu­ğu HİNDİSTAN YAZ GÜNLERİ, Hin­dis­ta­n­’ın fark­lı kül­tür­le­ri­ni tanıt­mak­ta ve uzun süre­dir devam eden güç­lü Alman-Hint ortak­lı­ğı­nı kut­la­mak­ta­dır. Karls­ru­he­’­ye gelen ziya­ret­çi­ler, dans, can­lı müzik ve gös­te­ri­ler­den olu­şan çok gün­lük daha faz­la okuyun

Yeni ne var? Karls­ru­he Etkin­lik Takvimi

Tuesday, 31 December 2024

Yeni ne var?  Karls­ru­he Etkin­lik Tak­vi­mi Karls­ru­he Bele­di­ye­si­’­nin etkin­lik tak­vi­mi Karls­ru­he­’­de olan biten her şeye ‑nere­­­de­y­­­se- genel bir bakış sunu­yor. 📆 Bura­da­ki etkin­lik­le­re Karls­ru­he entdecken.erleben.besuchen Karls­ru­he Touris­mus GmbH, 2014 yılın­dan bu daha faz­la okuyun

Yüz­me — Sos­yal buluşma

Thursday, 13 June 2024
Thursday, 20 June 2024
Thursday, 27 June 2024
Thursday, 4 July 2024
Thursday, 11 July 2024
Thursday, 18 July 2024
Thursday, 25 July 2024

Yüz­me — Sos­yal buluş­ma  🏊🏼‍♀️ Karls­ru­he şeh­ri her Per­şem­be size spor yoluy­la sos­yal buluş­ma etkin­li­ği sunu­yor — yüz­me. TIMES : Çocuk­lar ve 18 yaş altı genç­ler 17:00 — 18:30 saat­le­ri daha faz­la okuyun

MONDO 2024 — her­kes için bir kutlama

Saturday, 22 June 2024
14:00

MONDO 2024 — her­kes için bir kut­la­ma MONDO “dün­ya” anla­mı­na gelir. Fes­ti­val, dün­ya­nın dört bir yanın­dan gelen Karls­ru­he sakin­le­ri­nin kül­tü­rel çeşit­li­li­ği­ni ser­gi­li­yor. Yaba­n­­­cı-Alman der­nek­le­ri ve kurum­la­rı stant­la­rı ve çeşit­li kül­tü­rel daha faz­la okuyun

Bulut — Ser­gi açılışı

Friday, 7 June 2024
19:00
Thursday, 1 August 2024

Bulut — Ser­gi açı­lı­şı Lana Aro­ur­’un çalış­ma­la­rın­da genel­lik­le arka plan­da ya da res­min üst kıs­mın­da yer alan şey, orta­ya ve ön pla­na taşı­nı­yor: bulut­lar. Pas­tel ton­lar­da narin ens­tan­ta­ne­ler­dir. Port­re­le­rin yanı daha faz­la okuyun

Ücret­siz inli­ne paten kursları

Thursday, 6 June 2024
Thursday, 13 June 2024
Thursday, 20 June 2024
Thursday, 27 June 2024
Thursday, 4 July 2024

Yeni baş­la­yan­lar ve ile­ri düzey paten­ci­ler için reh­ber­li kurs­lar Yak­la­şık yaş gru­bun­da­ki çocuk­lar için ücret­siz Inli­ne eği­ti­mi. 5 ila 10 yıl. Ücret­siz. “Caros Inli­ne Aca­demy” ile işbir­li­ği için­de “Spor yoluy­la daha faz­la okuyun