Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Bolzp­latz­li­ga Karls­ru­he 2024

Friday, 7 June 2024
Son kayıt tarihi

Fut­bol eğlen­ce­si ara­cı­lı­ğıy­la genç­ler ara­sın­da kül­tür­le­ra­ra­sı anlayış

“Bolzp­latz­li­ga Karls­ru­he” fark­lı kül­tür­ler­den çocuk­lar ve genç­ler ara­sın­da kül­tür­le­ra­ra­sı anla­yı­şa yöne­lik bir projedir 
ve ulu­sal köken­ler. Fut­bol, ada­let, hoş­gö­rü, say­gı ve hep­sin­den önem­li­si eğlen­ce ile ilgilidir.

Şehir Genç­lik Komi­te­si, 2019 yazın­dan bu yana Eği­tim ve Spor Depart­ma­nı ile bir­lik­te “Karls­ru­he Fut­bol Ligi “ni yürütmektedir.

İlk kez 3 yaş gru­bun­da yedi maç günün­de, maç­lar Karls­ru­he­’­de­ki çeşit­li fut­bol saha­la­rın­da oynanacak.

Daha faz­la bil­gi için ekte­ki bel­ge­ye bakabilirsiniz. 

EL İLANI

ve 

KAYIT FORMU

.

Hedef kitlesi: Çocuklar, gençler
Bu davet ücretsizdir

Organizatör