Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (5/5)

Ücret­siz inli­ne paten kursları

Thursday, 6 June 2024
Skateplatz Durlach-Aue (Killisfeld, Fiduciastraße)
Thursday, 13 June 2024
Skateplatz Europahalle (Vorplatz)
Thursday, 20 June 2024
Skateplatz Grünwettersbach (Thüringer Straße)
Thursday, 27 June 2024
Skateplatz Daxlanden (Vorderstraße, Daxlander Straße)
Thursday, 4 July 2024
Skateplatz Oberrreut (am Badeniaplatz)

Yeni baş­la­yan­lar ve ile­ri düzey paten­ci­ler için reh­ber­li kurslar

Yak­la­şık yaş gru­bun­da­ki çocuk­lar için ücret­siz Inli­ne eği­ti­mi. 5 ila 10 yıl. Ücretsiz.
“Caros Inli­ne Aca­demy” ile işbir­li­ği için­de “Spor yoluy­la sos­yal prog­ram” prog­ra­mı aracılığıyla

Fark­lı şehir­ler­de­ki fünf Ska­tep­l­ät­ze­n­’­de Anf­än­ge­rin­nen und Anf­än­ger spi­ele­risch den Umgang mit den Inli­nern. Fort­gesch­rit­te­ne bekom­men die Gele­gen­he­it, Ihre Sic­her­he­it und Tech­nik zu ver­bes­sern, bis hin zum Fah­ren über diver­se Rampen.

🕒 Kurs­lar öğle­den son­ra 3 ila 5 ara­sın­da gerçekleşir

Yanın­da getir:
🛼 Inli­ne paten, kask, diz, dir­sek ve bilek koruyucuları.
Eksik ekip­man­lar depo­zi­to kar­şı­lı­ğın­da ücret­siz ola­rak ödünç alı­na­bi­lir (tesis­te).

❗ Tam koru­yu­cu ekip­man olma­dan katı­lım müm­kün değildir!
✅ Kurs için kayıt gerek­li değil­dir, ekip­ma­na ihti­ya­cı­nız var­sa lüt­fen sport@sus.karlsruhe.de adre­si­ne bir e‑posta gönderin.
☔ Yağ­mur duru­mun­da kurs yapılmayacaktır!

Inli­ne pro size ilk inli­ne adım­la­rı­nı­zı öğre­tecek, acı­sız düş­me, güven­li fren­le­me ve ram­pa­la­rın üze­rin­den geç­me alış­tır­ma­la­rı yapa­cak. Ayrı­ca paten­ler­le ve paten­ler­le ilgi­li ipuç­la­rı ve püf nok­ta­la­rı da var.

Hedef kitlesi: Çocuklar
Bu davet ücretsizdir
Schul- und Spor­tamt — Stadt Karlsruhe
Vari­o­us locations
, Karls­ru­he

Organizatör