Oferte
Oferte

Vou­che­re gra­tu­i­te pen­tru acti­vi­tăți de agre­ment pen­tru copii și tineri

Mode­lea­ză-ți activ tim­pul liber!

Vou­che­re gra­tu­i­te pen­tru acti­vi­tăți de agre­ment pen­tru copii și tineri

Vrei să joci bow­ling, să te dis­trezi în sala de sport sau să iei lec­ții de muzică?
Rezer­vați-vă acum vou­che­rul gra­tu­it pen­tru acti­vi­tă­ți­le din zona dumneavoastră!

Tot ce tre­bu­ie să faceți este să tre­ceți pe la noi, intra­rea este deja plătită.

Este foar­te simplu:

  • Înre­gis­trați-vă ca participant
  • Încăr­cați o foto­gra­fie a legi­ti­ma­ți­ei dum­ne­a­voas­tră Karl­sru­he Pass
  • Ale­geți o acti­vi­ta­te și rezer­vați un voucher

 

Grupul țintă: , (În principal copii și adolescenți)
Acest eveniment este gratuit

Organizator