Ponude
Ponude

Bes­plat­ni kupo­ni za slo­bod­ne aktiv­nos­ti za dje­cu i mlade

Aktiv­no obli­kuj­te svo­je slo­bod­no vrijeme!

Bes­plat­ni kupo­ni za slo­bod­ne aktiv­nos­ti za dje­cu i mlade

Voli­te kugla­nje, esca­pe­ro­om ili sato­ve glazbe?
Rezer­vi­raj­te svoj bes­plat­ni vaučer za aktiv­nos­ti u vašem podru­čju sada!

Sve što tre­ba­te uči­ni­ti je svra­ti­ti, vaš ulaz je već plaćen.

Vrlo je jednostavno:

  • Regis­tri­raj­te se kao sudionik
  • Uči­taj­te foto­gra­fi­ju svo­je kar­te Kar­l­sru­he Pass
  • Oda­be­ri­te aktiv­nost i rezer­vi­raj­te voucher

 

Ciljna skupina: , (Uglavnom djeca i tinejdžeri)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator