Hizmetler
Hizmetler

Çocuk­la­ra ve genç­le­re yöne­lik boş zaman etkin­lik­le­ri için ücret­siz kuponlar

Boş zama­nı­nı­zı aktif ola­rak şekillendirin!

Çocuk­la­ra ve genç­le­re yöne­lik boş zaman etkin­lik­le­ri için ücret­siz kuponlar

Bow­ling, esca­pe­ro­om veya müzik ders­le­ri ister misiniz?
Böl­ge­niz­de­ki etkin­lik­ler için ücret­siz kupo­nu­nu­zu şim­di ayırtın!

Tek yap­ma­nız gere­ken uğra­mak, giriş ücre­ti­niz zaten öden­miş durumda.

Bu kadar basit:

  • Katı­lım­cı ola­rak kaydolun
  • Karls­ru­he Pas­s­’ı­nı­zın bir fotoğ­ra­fı­nı yükleyin
  • Bir etkin­lik seçin ve kupon ayırtın

 

Hedef kitlesi: , (Çoğunlukla çocuklar ve gençler)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör