Oferte

Oferte

Gru­pul de Tea­tru Cumpania

Miercuri 16:00 - 18:00

Tea­tru pe care îl poți atin­ge și simți 

Cum­pa­nia — un club de tea­tru pen­tru tineri și bătrâni — Iubi­to­rii de tea­tru de la 9 — 109 ani joa­că împre­u­nă de‑a lun­gul gene­ra­ți­i­lor și cul­tu­ri­lor. Un basm — posi­bi­li­tăți tea­tra­le nesfâr­și­te puse în sce­nă într-un mod amu­zant, plin de via­ță și comic. Jucă­to­rii îmbo­gă­țesc poves­tea prin încor­po­ra­rea expe­rien­țe­lor gene­ra­ți­i­lor lor și a impre­si­i­lor cul­tu­ra­le în via­ța de zi cu zi și expe­rien­ța de zi cu zi.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Ruşen Kar­ta­loğ­lu
ibz
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.