Ponude

Ponude

Kaza­liš­na sku­pi­na Cumpania

Srijeda 16:00 - 18:00

Kaza­li­šte koje može­te dodir­nu­ti i osjetiti 

Cum­pa­nia — kaza­liš­ni klub za mla­de i sta­ri­je — Lju­bi­te­lji kaza­li­šta od 9 do 109 godi­na igra­ju zajed­no kroz gene­ra­ci­je i kul­tu­re. Baj­ka — bes­kraj­ne kaza­liš­ne moguć­nos­ti upri­zo­re­ne na zaba­van, živa­han i komi­čan način. Igra­či obo­ga­ću­ju pri­ču ugra­đu­ju­ći iskus­tva svo­jih gene­ra­ci­ja i kul­tu­ro­lo­ške doj­mo­ve u sva­kod­nev­ni život i sva­kod­nev­no iskustvo.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Ruşen Kar­ta­loğlu
ibz
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.