Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Musi­cal Tuishi Pamo­ja — O pri­e­te­nie în savană

Saturday, 18 March 2023
16:00
Sunday, 19 March 2023
16:00

Tuishi Pamo­ja — O pri­e­te­nie în sava­nă — Musi­cal cu MikadoKinderChor

Tuishi pamo­ja(pro­nun­țat tuischi pamo­ds­cha) este în lim­ba swa­hili și înseam­nă Vrem să tră­im împreună.

O poves­te des­pre pre­ju­de­căți, pri­e­te­nie și toleranță.

Chiar te fac dun­gi­le să fii prost? Și este ade­vă­rat că ori­cum nu poți vor­bi cu sens cu ani­ma­le­le cu gât lung? Între­bări impor­tan­te pen­tru gira­fa Raffi și zebra Zea. De ani de zile, tur­me­le lor au tră­it unul lân­gă altul, dar cre­deți că ar vor­bi unul cu celă­lalt? Din feri­ci­re, exis­tă suri­ca­te inte­li­gen­te. Și ata­cul lei­lor, care, măcar o dată, face un bine.

Mika­do­Kin­der­Chor, sub con­du­ce­rea lui Mar­ti­na Kappler, cân­tă în sfâr­șit din nou după o lun­gă pau­ză de la Coro­na și este foar­te entu­zi­as­mat să adu­că “Tuishi Pamo­ja” la spectacol.

Corul va fi acom­pa­ni­at de “Savan­na Orchestra”.

Vân­za­rea în avans a bile­te­lor se face exclu­siv la Even­tim prin http://www.mikadokultur.de, nu prin tele­fon sau poș­tă. Bile­te răma­se la casa de bilete.

Intra­re: 6 €/ Kin­der 4 €

Reco­man­dat pen­tru vâr­ste de la 6 ani în sus.

Grupul țintă: ,
Acest eveniment nu este gratuit
Kul­tur­ha­us Mikado
KA-Nor­ds­ta­dt, Kana­lweg 52, Karl­sru­he

Organizator