Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Müzi­kal Tuis­hi Pamo­ja — Sava­na­da bir dostluk

Saturday, 18 March 2023
16:00
Sunday, 19 March 2023
16:00

Tuis­hi Pamo­ja — Sava­na­da bir dost­luk — Mika­do­Kin­derC­hor ile Müzikal

Tuis­hi pamo­ja(tuisc­hi pamodsc­ha ola­rak telaf­fuz edi­lir) Sva­hi­li dilin­de­dir ve BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ anla­mı­na gelir.

Önyar­gı, dost­luk ve hoş­gö­rü üze­ri­ne bir hikâye.

Çiz­gi­ler sizi ger­çek­ten aptal mı yapar? Uzun boyun­lu hay­van­lar­la man­tık­lı bir şekil­de konu­şa­ma­ya­ca­ğı­nız doğ­ru mu? Züra­fa Raf­fi ve zeb­ra Zea için önem­li soru­lar. Yıl­lar­ca sürü­le­ri yan yana yaşa­dı, ama bir­bir­le­riy­le konu­şur­lar mı der­si­niz? Ney­se ki akıl­lı mir­ket­ler var. Ve aslan­la­rın sal­dı­rı­sı, bir kez olsun iyi bir şey yapıyor.

Mar­ti­na Kapp­ler yöne­ti­min­de­ki Mika­do­Kin­derC­hor uzun bir Koro­na ara­sı­nın ardın­dan niha­yet yeni­den şar­kı söy­lü­yor ve “Tuis­hi Pamo­ja “yı sah­ne­ye taşı­ya­cak­la­rı için çok heyecanlılar.

Koro­ya “Savan­na Orkest­ra­sı” eşlik edecek.

Önce­den bilet satış­la­rı sade­ce Even­ti­m­’­de http://www.mikadokultur.de adre­sin­den yapı­la­bi­lir, tele­fon veya pos­ta yoluy­la yapı­la­maz. Kalan bilet­ler gişede.

Eint­ritt: 6 €/ Kin­der 4 €

6 yaş ve üze­ri için öne­ri­lir.

Hedef kitlesi: ,
Bu davet ücretsiz değildir
Kul­tur­ha­us Mikado
KA-Nords­tadt, Kana­l­weg 52, Karls­ru­he

Organizatör