Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

LiNK-Pit­ch în Straßburg!

Friday, 31 May 2024
15:00 - 18:00

Aveți un pro­iect soci­al sau antre­pre­no­ri­al în regiu­nea trans­fron­ta­li­eră Grand Est — Baden Würt­tem­berg pe care doriți să îl faceți public?

Sau poa­te sun­teți inte­re­sat de pro­iec­te­le care se dezvol­tă în regiu­nea dumneavoastră?

Apoi, vizi­tați-ne la LiNK Pit­ch, o după-ami­a­ză dedi­ca­tă ide­i­lor de pro­iec­te din regiu­nea transfrontalieră.
Exis­tă loc pen­tru schim­buri și dis­cu­ții: LiNK Pit­ch are loc într‑o atmosfe­ră pri­e­te­noa­să, în care fie­ca­re își poa­te pre­zen­ta pro­iec­tul și poa­te găsi solu­ții la pro­vo­că­ri­le cu care se confruntă. 💬🎤
Dacă nu aveți prea mul­tă expe­rien­ță în mate­rie de pit­ch-uri, echi­pa noas­tră va fi bucu­roa­să să vă aju­te să pre­gă­tiți un pit­ch și să vă răs­pun­dă la întrebări.

Noi plătim bile­te­le între Karl­sru­he și Strasbourg
👉
Înre­gis­trea­ză-te acum gra­tu­it aici

Grupul țintă: (Oricine are un proiect social sau o inițiativă socială)
Acest eveniment este gratuit
Juli­et­te & Tom
Kalei­do­sco­op
5 rue la coopérative, 67000 Stra­s­bo­urg, Frankreich

Organizator