Oferte
Oferte

Întâl­ni­re soci­a­lă prin sport — Înot

Joi February
Joi March

Întâl­ni­re soci­a­lă prin sport — Înot

Date
În fie­ca­re joi
Febru­a­rie 2023: 02, 09, 16, 23
Mar­tie 2023: 02, 09, 16, 23, 30

(Sub rezer­va unor modi­fi­cări, alte date vor fi anun­ța­te ulterior.
Intra­rea pen­tru copi­ii sub 10 ani și pen­tru cei care nu înoa­tă este per­mi­să numai în com­pa­nia unui adult supra­ve­ghe­tor. supra­ve­ghe­tor adult. Nici o ofer­tă supra­ve­ghe­a­tă! Numai la admitere).

Intra­re (deduc­ti­bi­lă) 1,5 €

Times
Copii și ado­les­cenți sub 18 ani de la 17:00 la 18:30.
Adulți (de la 18 ani) de la 18:30 la 20:45.
Intra­re între ore­le 17:00 — 17:15 și 18:30 — 18:45.

 

 

Grupul țintă: ,
Acest eveniment nu este gratuit

Organizator