Ponude
Ponude

Dru­že­nje kroz sport — plivanje

Četvrtak February
Četvrtak March

Dru­že­nje kroz sport — plivanje

Datu­mi
Sva­ki četvrtak
Velja­ča 2023.: 2., 9., 16., 23. veljače
Ožu­jak 2023.: 2., 9., 16., 23., 30

(Pod­lož­no pro­mje­na­ma, dalj­nji datu­mi bit će nak­nad­no objavljeni.
Ulaz za dje­cu do 10 godi­na i nepli­va­če samo u prat­nji odras­le oso­be. super­vi­zor za odras­le. Nema nad­zi­ra­ne ponu­de! Samo ulaz).

Ulaz (odbit­no) 1,5 €

vre­me­na
Dje­ca i tinej­dže­ri do 18 godi­na od 17:00 do 18:30.
Odras­li (od 18 godi­na) od 18:30 do 20:45.
Ulaz od 17:00 do 17:15 i od 18:30 do 18:45.

 

 

Ciljna skupina: ,
Ovaj događaj nije besplatan

Organizator