Hizmetler
Hizmetler

Spor ara­cı­lı­ğıy­la sos­yal bir ara­ya gel­me — Yüzme

Perşembe February
Perşembe March

Spor ara­cı­lı­ğıy­la sos­yal bir ara­ya gel­me — Yüzme

Tarih­ler
Her per­şem­be
Şubat 2023: 02, 09, 16, 23
Mart 2023: 02, 09, 16, 23, 30

(Deği­şik­li­ğe tabi olup, diğer tarih­ler daha son­ra duyurulacaktır.
Sade­ce yetiş­kin bir gözet­men eşli­ğin­de 10 yaş altı çocuk­lar ve yüz­me bil­me­yen­ler için giriş. Yetiş­kin gözet­men. Dene­tim­li tek­lif yok! Sade­ce giriş).

Giriş (düşü­le­bi­lir) 1,5 €

Times
Çocuk­lar ve 18 yaş altı genç­ler 17:00 — 18:30 saat­le­ri arasında.
Yetiş­kin­ler (18 yaşın­dan iti­ba­ren) 18:30 — 20:45 saat­le­ri arasında.
Giriş 17:00 — 17:15 ve 18:30 — 18:45 saat­le­ri arasındadır.

 

 

Hedef kitlesi: ,
Bu davet ücretsiz değildir

Organizatör