Evenimente
Evenimente

Înce­peți-vă afa­ce­rea cu Busi­ne­ss Lab by SINGA

Friday, 2 August 2024
18:00 - 19:30
Saturday, 3 August 2024
09:00 -16:00
Sunday, 4 August 2024
09:00 -12:00

Sun­teți gata să vă înce­peți afa­ce­rea? Busi­ne­ss Lab by SINGA este aici pen­tru a vă ajuta!

🚀 Urmă­toa­rea run­dă înce­pe pe 2 august și par­ti­ci­pa­rea este com­plet GRATUITĂ! 🌟
Pro­gra­mul vă ofe­ră tot ce aveți nevo­ie pen­tru a vă înce­pe afa­ce­rea în Germania.

🔹 La ce vă puteți aștep­ta: 4 luni de asis­ten­ță prin

 • ate­li­e­re
 • coa­chi­ng
 • rețea
 • comu­ni­ta­te

📚 S ubiec­te:

 • Dezvol­ta­rea mode­lu­lui de afaceri
 • Mar­ke­ting și branding
 • Drept și finanțe
 • Pre­gă­ti­re pen­tru aruncare

🔍Puteți apli­ca dacă:

 • Aveți sta­tut de refu­gi­at sau de migrant și pro­ve­niți dintr‑o țară din afa­ra OCDE
 • Aveți o idee de afaceri
 • Aveți cel puțin nive­lul B2 în lim­ba germană
 • Aveți per­mi­siu­nea lega­lă de a înce­pe o afa­ce­re în Ger­ma­nia (mai mul­te infor­ma­ții pe site-ul nostru)

📅 Apli­cați ACUM gra­tu­it la:

Busi­ne­ss Lab Pro­gramm (Deu)


!!!Locu­ri­le sunt limi­ta­te la 12!!!

Grupul țintă: (Fondatori interesați, toți cei care au o idee de afaceri)
Acest eveniment este gratuit

Organizator