Etkinlikler
Etkinlikler

Busi­ness Lab by SINGA ile işi­ni­zi kurun

Friday, 2 August 2024
18:00 - 19:30
Saturday, 3 August 2024
09:00 -16:00
Sunday, 4 August 2024
09:00 -12:00

İşin­izi kur­ma­ya hazır mısı­nız? Busi­ness Lab by SINGA size yar­dım­cı olmak için burada!

🚀 Bir son­ra­ki tur 2 Ağus­to­s­’­ta baş­lı­yor ve katı­lım tama­men ÜCRETSİZ! 🌟
Prog­ram, Alman­ya­’­da işi­ni­zi kur­ma­nız için ihti­ya­cı­nız olan her şeyi size sunuyor.

🔹 Bek­le­ye­bi­le­cek­le­ri­niz: 4 ay boyun­ca destek

 • atöl­ye çalışmaları
 • koç­luk
 • ağ oluş­tur­ma
 • top­lu­luk

📚 Konu­lar:

 • İş mode­li geliştirme
 • Pazar­la­ma ve markalaşma
 • Hukuk ve Finans
 • Saha eği­ti­mi

🔍Eğer baş­vu­ra­bi­lir­se­niz:

 • Mül­te­ci veya göç­men geç­mi­şi­niz var­sa ve OECD üye­si olma­yan bir ülke­den geliyorsanız
 • Bir iş fik­ri­niz var
 • En az B2 sevi­ye­sin­de Alman­ca bil­gi­si­ne sahipsiniz
 • Alman­ya­’­da yasal ola­rak iş kur­ma izni­niz var (daha faz­la bil­gi için web site­mi­zi ziya­ret edebilirsiniz)

📅 Ücret­siz ola­rak ŞİMDİ baş­vu­run:

https://singabusinesslab.de/de/business-lab-programm/
!!!Yer­ler 12 kişi ile sınırlıdır!!!

Hedef kitlesi: (İlgilenen kurucular, bir iş fikri olan herkes)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör