Oferte
Oferte

Curs de tur­na­re acri­li­că la ibz

Joi 09:30 - 11:30

Curs de tur­na­re acrilică

Preț: 5€ pe săp­tămâ­nă + materiale

Teh­ni­ca de “tur­na­re” în pic­tu­ră se refe­ră la văr­sa­reasau tur­na­rea culo­ri­lor. Spre deo­se­bi­re de meto­de­le tra­di­țio­na­le, în care culo­ri­le sunt apli­ca­te cu aju­to­rul unei pen­su­le sau al unei pale­te, aici culo­ri­le sunt tur­na­te direct pe pânză.

Un curs are o dura­tă de 10 săp­tămâni. După ace­ea, este posi­bil să înce­peți un nou curs. Ate­li­e­rul este con­dus de Hümeyra Tek­taș.

Înre­gis­tra­re: dtfrauenportal@gmail.com

Grupul țintă: toate
Acest eveniment nu este gratuit
ibz, Deut­sch Tür­kis­cher Elter­n­ve­re­in Karlsruhe
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he

Organizator