Ponude
Ponude

Tečaj izli­je­va­nja akri­la na ibz

Četvrtak 09:30 - 11:30

Tečaj izli­je­va­nja akrila

Cije­na: 5€ tjed­no + materijal

Teh­ni­ka “pre­li­je­va­nja” u sli­kar­stvu odno­si se na pre­li­je­va­nje ili pre­li­je­va­nje boja . Za raz­li­ku od tra­di­ci­onal­nih meto­da gdje se boje nano­se kis­tom ili palet­nim nožem, ovdje se boje izli­je­va­ju izrav­no na platno.

Tečaj tra­je 10 tje­da­na. Nakon toga mogu­će je kre­nu­ti s novim teča­jem. Radi­oni­cu vodi Hümeyra Tek­taş.

Pri­ja­ve: dtfrauenportal@gmail.com

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj nije besplatan
ibz, Deut­s­ch Tür­kis­c­her Elter­nve­re­in Karlsruhe
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator